நாட்டுக் கோழி வகைகள்கரி-நிர்பீக் (ஏசெல் கலப்பு)
 • உண்மை அல்லது தூய்மை என்பதே “ஏசெல்” என்பதன் அர்த்தம் ஆகும்.
  இவ்வகை கோழிகள், சக்திவாய்ந்த, உறுதியான, திடமான வெளித்தோற்றம், கம்பீரமான
  நடை, உறுதியான சண்டை போடும் திறன் கொண்டவை.  இதன் சண்டை போடும்
  திறனைக் கொண்டே ஏசெல் என்ற பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • இதன் தோற்றம் ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் எனத் தெரிகிறது.  இவ்வகை
  மிகவும் அரிதாகக் இருந்தாலும் சேவல் சண்டைக் காட்சி நடத்துபவர்களிடம்
  காணப்படுகிறது.
 • ஏசெல் இனம், திடகாத்திரமான, மதிப்பான பார்வை கொண்ட இனமாகும்.
 • சேவல் எடை 3-4 கிலோவாகவும், கோழி எடை 2-3 கிலோவாகவும் உள்ளது.
 • 196 நாட்களில் பருவம் அடைகிறது.
 • வருட முட்டை உற்பத்தி (எண்ணிக்கை) 92
 • 40வது வாரத்தில் முட்டை எடை (கிராம்) 50

கரி-சியாமா (கடகநாத் கலப்பு)
பொதுவாக “கலாமாசி” என்று அழைக்கிறார்கள்.  கருப்பு சதையுடைய பறவை
என்பது இதன் அர்த்தம்.  மத்திய பிரதேச மாநில தாபுவா மற்றும் தார்
மாவட்டமும் அருகில் உள்ள ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத் மாநில மாவட்டமும்,
அதாவது 800 சதுர மைல் பரப்பு இவ்வகை இனத்தின் தோற்றம் ஆகும்.

 • பழங்குடியினர், ஆதிவாசிகள், ஏழை கிராம மக்கள் ஆகியோர் இவ்வகைக்
  கோழிகளை வளர்க்கின்றனர்.
 • சேவல் பலிக்காக பயன்படுகிறது.  அதாவது தீபாளிக்குப் பின்
  கடவுளுக்கு பலி கொடுக்கப்படுகிறது.
 • கோழிக் குஞ்சுகள் நீலம் மற்றும் கருப்பு நிறத்துடன், பிற்பகுதியில்
  கருப்பு கோடுகளுடன் காணப்படுகிறது.
 • கறி கருப்பாக, பார்வைக் ஏற்றதாக இல்லாமல் இருந்தாலும், சுவையாகவும்,
  மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தும் காணப்படுகிறது.
 • பழங்குடியினர், கோழி இரத்தத்தையும், கறியையும், கடும் நோய்களுக்கு
  மருந்தாக பயன்படுத்துகின்றனர்.
 • கறி மற்றும் முட்டையில் நல்ல புரதச் சத்தும் (25.47% கறியில்)
  இரும்புச் சத்தும் உள்ளது.
 • உடல் எடை  40 வாரத்தில் 920 கிராம்
 • பருவ வயது (நாட்கள்) - 180
 • வருட முட்டை உற்பத்தி எண்ணிக்கை - 105
 • முட்டை எடை 40 வாரத்தில் (கிராம்) - 49
 • கருவுற்றல் (%) -  55
 • கோழிக்குஞ்சு பொரிக்கும் திறன்  - 52 %

ஹிட்கரி (நேக்கட் நெக் கலப்பு)
 

 • நீலமான உருண்டை வடிவ கழுத்துடைய இனமாகும்.  பெயரில் உள்ளது போல்,
  பறவைகளின் கழுத்து வெறுமையாக உள்ளது.  அல்லது, கழுத்தின்
  முற்பகுதியில் கொத்தாக சிறகுகள் உள்ளன.
 • பருவ நிலையை அடையும் பொழுது, சேவலின் தோல் சிவப்பு நிறத்திற்கு
  மாறிவிடுகிறது.
 • கேரளாவின், திருவனந்தபுரப் பகுதி இவ்வகை இனத்தின் தோற்றம் ஆகும்.
 • 20 வாரத்தில் உடல் எடை 1005 கிராம்
 • பருவ வயது (நாட்கள்) -  201
 • 40 வாரத்தில் முட்டை எடை - 54 கிராம்
 • கருவுற்றல் (%) - 66
 • கோழிக்குஞ்சு பொறிக்கும் திறன் (%) - 71

யு.பி.-கரி (பிரிசில் கலப்பு)

Frizzle Cross.JPG

 • துப்புரவு குணமுடைய, உள்நாட்டு தோற்றமுடைய, நமது சுழலுக்கு ஏற்ற, நோய்
  எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட, நல்ல வளர்ச்சியும், உற்பத்தி திறனும் கொண்ட
  இனமாகும்.
 • வீட்டிலியே வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற இனமாகும்.
 • வெவ்வேறு வேளாண் காலநிலைக்கு ஏற்ற 4 இரகங்கள் உள்ளன. 
  1. கடகநாத் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு
  2. ஏசெல் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு
  3. நேகட் நெக் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு
  4. பிரிசில் - டெல்கம் ரெட் கலப்பு

குணாதிசயங்கள்

 • பருவ வயது  : 170 - 180 நாட்கள்
 • வருட முட்டை உற்பத்தி 165-180 முட்டைகள்
 • முட்டை எடை - 52-55 கிராம்
 • முட்டை நிறம் : காப்பி நிறம்
 • முட்டை தரம் :  உயர்ந்த தரம்
 • உயிர்த்திறன் : 95% மேல்
 • சுறுசுறுப்பானது, செடிகளை உண்ணும் குணமுடையது.
முட்டைக்
கோழிகள்


கரிப்பிரியா முட்டைக்
கோழி
 

 • 17-18 வாரம் முதல் முட்டையிட துவங்குகிறது.
 • 150 நாட்களில், 50% உற்பத்தியை அடைகிறது.
 • 26-28 வாரத்தில் அதிக பட்சம் உற்பத்தியாகிறது.
 • வளர்ப்பு கோழி மற்றும் முட்டைக் கோழியின் வாழ்வுத்திறன் 96% மற்றும்
  94%
 • அதிகபட்ச முட்டை உற்பத்தி (92%)
 • 72 வாரமான கோழி 270 முட்டைகளுக்கு மேல் இடுகிறது.
 • முட்டை அளவு - சராசரியான அளவு
 • முட்டை எடை - 54 கிராம்

கரி-சோனாலி முட்டைக் கோழி (கோல்டன்-92)


 • 18-19 வாரம் முதல் முட்டையிட துவங்குகிறது.
 • 155 நாட்களில் 50% உற்பத்தியை அடைகிறது.
 • 27-29 வாரத்தில், அதிகபட்ச உற்பத்தியாகிறது
 • வளர்ப்பு கோழி மற்றும் முட்டைக் கோழியின் வாழ்வுத் திறன் 96% மற்றும்
  94%.
 • அதிகபட்ச முட்டை உற்பத்தி - 90%
 • 72 வாரக் கோழி 265 முட்டைகளுக்கு மேல் இடுகிறது.
 • முட்டை அளவு   
  :         சராசரியான அளவு
 • முட்டை எடை 54 கிராம்

கரி- தேவேந்திரா 
 • நடுத்தர வயதுடைய இருவகைப் பயனுடையது.
 • நல்ல உணவு மாற்றும் விகிதம் கொண்ட இனமாகும்.  உணவுச் செலவிற்கு
  மேல் அதிகமான வரவு கிடைக்கிறது.
 • மற்ற இனங்களை விட உயர்ந்தது. முட்டை பண்ணைகளில் குறைவான இறப்பு
  விகிதம்
 • 8வது வாரத்தில் உடல்
  எடை         1700 - 1800
  கிராம்
 • பருவ வயது
                
  :          155 - 160
  நாட்கள்
 • வருட முட்டை உற்பத்தி 
  :         190 - 200

கறிக்கோழிகள்
கரிப்ரோ - விஷால் (கரிப்ரோ-91)


 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 43 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை : 1650 - 1700 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை :  2100 - 2200 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம் : 97-98%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம் : 1.94 - 2.20

கரி-ரெயின்ப்ரோ (பி -77)


 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 41 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை  :   1300 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை :   1600 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம்  : 98-99%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம்  :  2.3

கரிப்ரோ - தன்ராஜா (பல நிறம் கொண்டவை)


 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 46 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை  :  1600 - 1650 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை  :  2000 - 2150 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம்  :  97-98%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம் :  1.90 - 2.10

கரிப்ரோ - மிருத்துஞ்சை (கரி நேகட் நெக்)


 • முதல் நாளில் கோழியின் எடை 42 கிராம்
 • 6வது வாரத்தில் எடை   :   1650 - 1700 கிராம்
 • 7வது வாரத்தில் எடை  :   2000 - 2150 கிராம்
 • கோழிகளின் உயிர்பு விகிதம்  :  97-98%
 • 6வது வாரத்தில் உணவு மாற்று விகிதம்  :  1.9 - 2.0
ஜப்பானியக்காடை

ஜப்பானியக் காடை கடந்த சில வருடங்களாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
நாடு முழுவதும் முட்டை மற்றும் கறிக்காக பல காடை பண்ணைகள்
உருவாகியுள்ளன.  தரமான இறைச்சிக்கான விழிப்புணர்வே இதற்கு
காரணம்.

கீழ் கண்ட காரணிகள், காடை வளர்ப்பை பொருளாதார ரீதியாகவும், தொழில்நுட்ப
ரீதியாகவும் எளிமையாக்கி உள்ளன

 • மிகக் குறைவான சந்ததி இடைவெளி
 • அதிக நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொண்டவை
 • தடுப்பூசி தேவையில்லை
 • குறைவான இடவசதி இருந்தால் போதுமானதாகும்
 • கையாளுவற்கு எளிமை
 • குறுகிய காலத்தில் பருவமடைதல்
 • அதிக அளவில் முட்டையிடும் திறன் - பெண் காடைகள் 42 நாட்களில்
  முட்டையிட துவங்குகின்றன

ரி-த்தம்

 • மொத்த முட்டை பொரிப்புத்திறன்  :   60 - 76%
 • 4 வார எடை   :   150 கிராம்
 • 5 வார எடை :   170 - 190 கிராம்
 • 4 வாரத்தில் தீவனத்திறன்  :  2.51
 • 5 வாரத்தில் தீனவ திறன் :   2.80
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 - 28 கிராம்

ரி-உஜாவால்

 • மொத்த முட்டைகளின் பொரிப்பு திறன்
  :   65%
 • 4 வார எடை  :   140 கிராம்
 • 5 வார எடை :   170 - 175 கிராம்
 • 4 வாரத்தில் தீவனத்திறன்  :   2.93
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 - 28 கிராம்

ரி-ஸ்வேதா

 • மொத்த முட்டைகளின் பொரிப்பு திறன்  :  50-60 %
 • 4 வார எடை    :   135 கிராம்
 • 5 வார எடை :   155-165  கிராம்
 • 4 வாரத்தில் தீவனத்திறன்   :  2.85
 • 5 வாரத்தில் தீனவ திறன்  :   2.90
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 கிராம்

ரி-பியர்ல்

 • மொத்த முட்டைகளின் பொரிப்பு திறன்  :    65
  - 70 %
 • 4 வார எடை   :    120 கிராம்
 • அன்றாடம் உட்கொள்ளும் தீவன அளவு : 25 கிராம்
 • 50% முட்டை உற்பத்தி வயது :    8 - 10 வாரம்

முட்டை உற்பத்தி      :    285 -
295 முட்டைகள்

கினிகோழி

 • பெரிதும் நகர்ந்து செல்லக்கூடிய பறவைகள்
 • சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு ஏற்றது
 • காதம்பரி, சிதம்பரி மற்றும் ஸ்வேதாம்பரி என்ற 3 இரகங்கள் உள்ளன.

சிறப்பு குணங்கள்

 • கடினமாக பறவை
 • அனைத்து வேளாண்கால நிலைக்கும் ஏற்றது
 • குஞ்சுகளைத் தாக்கக்கூடிய அனைத்து வகை நோய்களுக்கும் எதிர்ப்புத்
  திறன் கொண்டவை
 • பெரிய செலவிலான பண்ணைக்கு அவசியமில்லை. நன்குமேயும் திறன்
  கொண்டவை
 • கோழித் தீவனத்திற்கு பயன்படாத அனைத்து வகையான தீவனங்களையும்
  கினிகோழிக்குப் பயன்படுத்தலாம்
 • பூசணம் மற்றும் அப்லோடாக்சின் நச்சை தாங்கவல்லது
 • கடினமான முட்டை ஓடு, முட்டை உடைவதைக் குறைப்பதோடு, நீண்ட நாள்
  வைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகிறது
 • இறைச்சியில் அதிக அளவு வைட்டமின் சத்தும், குறைவான கொழுப்புச் சத்தும்
  உள்ளது.

உற்பத்தி பண்புகள்

 • 8 வாரத்தில் எடை  :  500 -  500 கிராம்
 • 12 வாரத்தில் எடை  :   900 -  1000
  கிராம்
 • முதல் முட்டையிடும் வயது  :  230 - 250 நாட்கள்
 • சராசரி எடை :   38 -  40 கிராம்
 • முட்டை உற்பத்தி (ஒரு சுழற்சி மார்ச் - செப்டம்பர்) 100 - 120
  முட்டைகள்
 • கருவுற்றல் 70 -  75%
 • கருவுற்ற முட்டைகளின் பொரிப்புத் திறன் 70 -  80%

வான்கோழி
கரி-விரட் • அகன்ற மார்புடைய வெள்ளை வகை
 • 16 வாரத்தில், கோழிகள் 8 கிலோ எடையும், ஆண் வகைகள் 12 கிலோ எடையும்
  இருக்கும் பொழுது இறைச்சிக்காக விற்கப்படுகிறது.
 • உள்ளுர் சந்தையின் தேவைப்கேற்ப, குறுகிய வயதுடைய வான்கோழிகளை வெட்டி
  வறுப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

Admin

கருத்துரையிடுக

வேளாண்மை தகவல் ஊடகத்தின் செய்திகள்.. உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்...

புதியது பழையவை

Recent in Sports