வெங்காய அழுகல் – விவசாயிகள் கவனத்திற்கு


அறுவடைக்குப் பிந்திய வெங்காயத்தை தாக்கும் நோய்களும்,மேம்பாட்டு முறைகளும்
நீலப் பூசண அழுகல் அறிகுறிகள்
  • நீலப் பூசணம் பொதுவாக அறுவடை செய்யும் பொழுதும்,சேமித்து வைக்கும் பொழுதும் காணப்படும். தொடக்க அறிகுறிகள் செதில்களின் வெளிப்புறத்தில் நீர் கோத்தது போன்று தோன்றும்.
  • பச்சை நிறத்தில் இருந்து நீலம் கலந்த பச்சை நிறத்தில் மாறிவிடும். பின் நைவுப்புண்களின் மேல் சாம்பல் பூசணம்ஏற்படும். நோய் தாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள சதையுள்ள செதில்கள் சாம்பல் நிறமாக வெட்டும் பொழுது தோன்றும்.·
  • சேப்ரோமைட்ஸினால் செடிகள் சிதைவுற்றும், திசுக்கள்முதிர்ந்தும் காணப்படும். அடுத்த படியாக வெங்காய குமிழ்களிலும், பூண்டுகளிலும் புண்கள், சிறாய்வுகள்அல்லது தவிர்க்க முடியாத திசுக்கள் ஏற்படும்.
  • ஒரு முறை குமிழுக்குள் புகுந்தால், சதையுள்ள செதில்களில் பூசண இழை வளரத் தொடங்கும். இறுதியாக பூசணவித்துக்கள் அதிகமாக நைவுப்புண் தோன்றும்.·
  • மிதமான வெப்பநிலை 700 – 770 பே (210 – 250 செ)மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் உள்ள வெப்ப நிலையில் வரும்.
புசேரியம் அடி அழுகல் அறிகுறிகள்
  • மஞ்சள் நிறமாக மாறி, பின்னோக்கி காயத் தொடங்கும்·
  • வெள்ளைபூசணவளர்ச்சி குமிழின் அடிப்பகுதியில் தோன்றும்·  மண் மூலம் இயற்கையாகப் பரவும்·
  • புண்கள் மற்றும் வேர் வடுக்கள் தான் நோய்க் காரணிகள் உருவாகும் முதல் படிதொடரும்.
Admin

கருத்துரையிடுக

வேளாண்மை தகவல் ஊடகத்தின் செய்திகள்.. உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்...

புதியது பழையவை

Recent in Sports