பசுந்தாள் உரபயிர் சாகுபடி – சித்தகத்தி


 • பருவம் : அனைத்து பருவத்திற்கும் ஏற்றது.
  மார்ச் – ஏப்ரல் மிகசிறந்த பருவமாகும்.
 • மண் : அனைத்து வகை மண்ணிற்கும் ஏற்றது.
 • விதையளவு   : பசுந்தாள் உரப்பயிர் 30 – 40 கிலோ / ஹெக்டர்
  விதைக்கு 15 கிலோ / ஹெக்டர்
  விதை நேர்த்தி : ரைசோபியத்துடன் ( 5 பொதி / ஹெக்டர்) விதை கலப்பு
 • நடவு இடைவெளி : கை விதைப்பு, விதைக்காக நடவு செய்யயும் போது அதற்கான இடைவெளி 45 x 20 செ.மீ
 • நீர்ப்பாசனம் 15 – 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை
 • அறுவடை : நடவு நட்ட முதல் 45 – 60 நாட்களில் அறுவடை மற்றும் விதை தேர்வுக்காக பயிரிடப்பட்ப பயிர்களை 130 நாட்களுக்கு பிறகு அறுவடை
 • விளைச்சல் : பசுந்தாள் உயிர்ப் பொருட்கள் 15 – 18 டன் /  எக்டர்
Admin

கருத்துரையிடுக

வேளாண்மை தகவல் ஊடகத்தின் செய்திகள்.. உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்...

புதியது பழையவை

Recent in Sports