புதிய கரும்பு பயிர் SI7


சிறப்பு இயல்புகள்:
 • அதிக மகசூல்
 • அதிக சர்க்கரை சத்து
 • எளிதாக தோகை உரியும்
 • சுனை அட்ட்றது
 • போகாத தன்மை பெற்றது
 • வறட்சி மற்றும் அதிக நீர் தேக்கத்தை தாங்கும்
 • செவ்வழுகல் நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்பு திறன்
 • வயது:11 மாதம்
 • பருவம்: முன் பட்டம்
 • மகசூல்:
 • நடவு பயிர்: கரும்பு: 154 டன்/ஹெக்டர்; சர்க்கரை: 20.5 டன்/ஹெக்டர்
 • மருதாம்பு பயிர்:  கரும்பு: 146 டன்/ஹெக்டர்; சர்க்கரை: 19.4 டன்/ஹெக்டர்
 • அதிக பட்ச மகசூல்:168 ton/hectare
 • வெளியிட்ட வருடம்: 2010
Admin

கருத்துரையிடுக

வேளாண்மை தகவல் ஊடகத்தின் செய்திகள்.. உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்...

புதியது பழையவை

Recent in Sports