இயற்கை வேளாண்மையில் விளைந்த ப்யிர்கள் தேவை

We need Organically cultivated Black Gram splitted (Karuppu Ulunthu udaiththathu) Black Sesame (karuppu ellu) Coriander seeds (Naattu Malli vithai) Fenugreek (Venthayam) Mustard (Kadugu) Red chilli (varamilagai) Bengal gram / Channa Dhal (Kadalai paruppu) Jeera / Cumin (seeragam) Black Pepper (Milagu) Turmeric fingers (Virali Manjal)., for our Spices and Masala Powder manufaacturing.

Views: 172

Reply to This

உங்களுக்கான பரிந்துரைகள்...

Ads

நிகழ்ச்சிகள்

உழவர்கள் தகவல் மையம்

திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் காலை 9 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொலைப்பேசி மூலம் தகவல் பெறுங்கள்.. மேலும் விபரங்களுக்கு.... அழைக்கவும்...

7 708 709 710

© 2017   காப்புரிமைக்குட்பட்டது.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service